Thương hiệu Rogier & Mothes được phân phối tại Pháp, Tây Ban Nha và Ý


Nhà phân phối độc quyền tại Pháp:



Le Monde du Bain
www.lemondedubain.com







Nhà phân phối độc quyền tại Tây Ban Nha:
Il Mondo del Bagno
www.ilmondodelbagno.com


Nhà phân phối độc quyền tại Tây Ban Nha:



Entorno Baño